Hedef Belirleme

SMART Metodu

Gerçekleşmesini istediğimiz bir hedef için öncelikle nesnel kriterleri belirlememiz gerekir.

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound

Hedeflerin SMART hedefler olmasına dikkat edilmelidir. SMART olması önemli; hatta SMART olmayan bir hedef, hedef sayılmaz!

SMART’ı oluşturan beş sözcüğün Türkçe karşılıkları şöyledir:

  • Specific / Belirli, net
  • Measurable / Ölçülebilir
  • Attainable / Uygulanabilir, başarılabilir, ulaşılabilir
  • Relevant / İlgili, gerçekçi, amaca hizmet eden
  • Time-bound / Zamanlaması olan, takvime bağlı

Örneklerle SMART Hedef Belirleme

Gerçekleşmesini istediğimiz bir hedef için öncelikle nesnel kriterleri belirlememiz gerekir. Başlangıç olarak SMART yöntemini, kişisel hedef örnekleri üzerinden görelim. Bu yöntem daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacak. Amacınız, “daha sağlıklı bir yaşam” olsun.

S - Specific (Belirli)

Hedef somut olarak belirlenmeli; kesin ve net tanımlanmalıdır. Gerçekleştirmek için kendinizi hazır hissediyorsanız eğer, hedeften bahsedebilirsiniz. Somut bir ihtiyaç ve istek yoksa, ulaşılacak hedef de yoktur. Spesifik bir hedef için ta ki belirlenmemiş ayrıntısı kalmayıncaya dek “Ama ne? Ama nasıl? Neden? Nerede? Ne zaman?” sorularını sorun. Örneğin, hedefim “daha çok spor” yerine, “daha aktif olmak için her akşam parkta yarım saat tempolu yürüyüş yapacağım” gibi net, SMART bir hedef belirleyebilirsiniz.

M - Measurable (Ölçülebilir)

Hedef ölçülebilir olmalı -rakamlarla ifade edilebilmelidir. Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği ancak bir takım ölçümler ve karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkar. Rakam yoksa gerçekçi hedef de yoktur. Örneğin, “kilo vereceğim” yerine, “31 Mart’a kadar 3 kilo vereceğim” kararı SMART bir hedeftir.

A - Attainable (Uygulanabilir)

Hedef, uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Bu daha çok hedefin gerçekçi oluşu ve faaliyetlerle ilgilidir. Bunun için öncelikle kapasitenizin hedefe götürecek faaliyetleri yerine getirmeye yeterli ve hazır olması gerekir. Tutarlı olmayan ve ihtiyaç hissedilmeyen bir hedefin gerçekleşme olasılığı yoktur. Örneğin, “artık tatlı yemeyeceğim” yerine, “her hafta şekerli içecek tüketimimi bir bardak azaltacağım” kararı SMART bir hedeftir.

R - Relevant (İlgili, amaca hizmet eden)

Hedefinizi, amacınıza götüren adımlardan biri gibi düşünün. Diğer hedeflerinizle çelişmemeli ve sürdürülebilir olmalıdır. Örneğin, “yaşam tarzımı tamamen değiştireceğim” gibi müphem bir yuvarlama yerine, “öğünlerde karbonhidratı azaltıp, protein ve sebzeye ağırlık vererek beslenme alışkanlıklarımı yeniden düzenleyeceğim” kararı SMART bir hedeftir.

T - Time-Bound (Takvime bağlı)

Hedefe ulaşmak için zaman sınırı ve bir son tarih olmalıdır. Bunun için sizi hedefinizin gerçekleşeceği tarihe adım adım götüren bir takvim hazırlayın. “İdeal kiloma kısa sürede kavuşacağım” yerine, “31 Temmuz’da 65 kiloya düşeceğim” kararı SMART bir hedeftir.
SMART hedefler, ulaşılmayı bekleyen zirveler gibidirler; belirlemek emek ister. Ödülü ise sadakatten vazgeçmediğiniz sürece ulaşılmamalarının imkânsız oluşudur.
Başa dön