Günümüzün Meslekleri

  1. Doktor: Tıp Doktoru, diğer adı ile Hekim, tıbbi durumları, bozuklukları ve hastalıkları uzmanlık gerektiren tıbbi beceri ve bilgiyi uygulayarak teşhis ve tedavi eder.
  2. Pilot: Pilot, yolcu, kargo ya da şahsi uçakları güvenle uçurmakla sorumlu olan kişiye verilen mesleki unvandır. Uçuş genellikle iki pilot tarafından yönetilir. Biri komuta pilotu olan kaptan, diğeri ise ikinci pilottur. Kaptan uçuş sistemlerini çalıştırırken ikinci pilot hava trafik kontrolörüyle iletişimi sağlar. Uzun mesafeli uçuşlar gibi bazı durumlarda, uçakta üç ya da dört pilot bulunabilir.
  3. İnsan Kaynakları Profesyoneli: Bir kurumun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri de insan kaynağıdır. Basitçe böyle tanımlayabileceğimiz “insan kaynakları” aynı zamanda o kurum içerisinde insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları yapan insanları da ifade eder.
  4. Finans Uzmanı: Finans uzmanı; bir şirketin finansman ve mali işleri ile ilgili tüm konularında sorumluluk sahibi olan personeldir.
  5. Sağlık Yöneticiliği: Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi sahip olup sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek meslek alanı
  6. Yazılım Mühendisi: Yazılım mühendisi, eğitim olarak donanım bilgisinden daha çok yazılım bilgisi olan kişidir. Geliştirilecek yazılım hakkında kullanıcı ihtiyaçlarını analiz edip çözüm bulur. Geliştirilen yazılımın tasarım, planlama, analiz, programlama ve test sürecinde etkin rol oynar.
  7. İş Analisti: İş analisti; kurumların iş süreçlerini değerlendirme, gereklilikleri öngörme, iyileştirme alanlarını açığa çıkarma ve çözümler üretme faaliyetlerini yürütür. Bir proje veya programın ihtiyaçlarını belirleyerek, bunları yönetici ve ortaklara iletir.
  8. Borsa Uzmanı: Borsa Uzmanı; taşınır değerler olarak bilinen borsa sermayesi içerisinde alım satım yapan, iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre işleyiş sağlayan, fiyatların oluşumunu izleyip işlemleri sonuçlandıran kişilere verilen mesleki unvandır.
  9. Diş Hekimi: Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tanı koyma, tedavi etme ve önleme konularında uzmanlaşmış kişilerdir. Diş hekimleri ve diş hekimi asistanları; özel diş hastanelerinde, kliniklerde ve muayenehanelerde tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilebilmektedir.
  10. Enerji Uzmanı: Kuruluşun enerji verimliliğini kontrol etmek ve yönetmekle sorumludur. Firmalar için enerji koruma tedbirleri uygular ve enerji tüketimini denetler. Sürdürülebilirlik için iş kararlarını değerlendirir ve enerji verimliliğini arttırmak için fırsatlar arar.
  11. Hava Trafik Kontrolörü: Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık genel Müdürlüğü tarafından yapılan lisans sınavı sonucunda lisanslandırılmış kişilerdir. Hava trafik kontrolörü, hava trafik kontrol hizmetini uluslararası belirlenmiş standartlar kapsamında veren kişidir.
  12. Genetik Mühendisi: Genetik mühendisi; genlerin, insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaları içeren canlı formların kapsamlı incelemesini yürütür. Organizmaların daha sağlıklı, verimli ve çevresel zorluklara dayanıklı hale gelmesi için genetik yapıları düzenleme veya değiştirmede görev alır.
  13. Biyomedikal Mühendisi: Biyomedikal mühendisi, hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla biyoloji ve tıp alanındaki problemleri analiz eder ve çözümler. Yapay iç organlar, vücut parçalarının yerini alacak yapay aletler ve tıbbi problemlerin teşhisi için makineler gibi tasarım sistemleri ve ürünleri geliştirir.
  14. Psikolog: Psikolog, kelime anlamı itibariyle ruh bilimci demektir. Psikologlar, bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır. Psikologlar; cezaevi, klinik, hastane, adliye, adli tıp, okul ya da fabrika gibi farklı alanlarda çalışabilir.
  15. Marka Danışmanı: Marka danışmanı, markalara ya da markalarla çalışan şirketlere danışmanlık hizmeti verir. Markaların pazarlama ya da iletişim gibi konularda danıştıkları marka danışmanları, danışmanlık şirketlerinde ya da bağımsız olarak çalışabilir.
  16. Avukat: Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir.
  17. Eczacı: Eczacı, doktor ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmak ve hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.Eczacının temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır.
  18. Öğretmen: Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.
Başa dön